Aktualności

12zawodnik.pl - hoolturalne info SMS

 niedziela, 09 września 2012 r., autor:

Hoolturalne Info to serwis SMS dotyczący zajść pozaboiskowych. Dowiesz się o wydarzeniach które z reguły nie są poruszane na łamach portalu.

SMS'em możesz otrzymać bieżące informacje z zakresu:

  • wizyt w filharmonii
  • meksyku na plaży
  • wymiany gadżetów klubowych
  • innych ciekawych wydarzeń z rozgrywanej właśnie kolejki ligowej

 

Aby zapisać się do subskrypcji wyślij SMS o treści  START ACAB na numer 55068. SMS inicjujący zapisanie się do subskrypcji jest bezpłatny.

W odpowiedzi otrzymasz w trakcie lub po zakończeniu danej kolejki ligowej maksymalnie dwa SMS'y zwrotne informujące o w/w dokonaniach polskich ekip. W praktyce - licząc w skali roku - nie będzie to jednak więcej niż dwa SMSy miesięcznie. Koszt jednego SMS'a zwrotnego to tylko 0,62 zł brutto, zastrzegamy jednak że jeśli nie wydarzy się nic godnego uwagi - żadne info nie będzie wysyłane, wtedy nic nie płacisz.

Aby wypisać się z subskrypcji wyślij SMS o tresci  STOP ACAB pod nr 55068. Wypisanie się z usługi jest bezpłatne.

Usługa dostępna jest dla użytkowników sieci: ORANGE, PLAY oraz PLUS GSM

fot. 12zawodnik.pl / Ruch II Chorzów - BKS Bielsko (07.06.2014)
fot. 12zawodnik.pl / Ruch II Chorzów - BKS Bielsko (07.06.2014)

Regulamin usługi "ACAB"

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") dotyczy zasad korzystania z usługi "ACAB" (zwanej dalej "Usługą"), świadczonej za pośrednictwem multimedialnego serwisu SMS (zwanego dalej "Serwisem").

2. Organizatorem Usługi jest firma Michał Sowa Networks, pod adresem: Dobieszyn 299, 38-460 Jedlicze, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Jedlicze pod nr 1520, o numerze NIP: 682-211-07-26 oraz numerze REGON: 371175232, wydawca portalu 12zawodnik.pl.

3. Usługa dostępna jest dla abonentów (zwanych dalej "Abonentami") sieci następujących operatorów telekomunikacyjnych: Orange, Play oraz Plus GSM, zwanych dalej "Operatorami".

4. Aktywacja Usługi za pośrednictwem Serwisu następuje po wysłaniu przez Abonenta wiadomości SMS o treści  START ACAB na numer 55068. Aktywacja usługi poprzez wysłanie w/w sms'a jest bezpłatna.

5. Dokonując aktywacji Usługi, Abonent oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.

6. W ramach Usługi, raz w danej kolejce a w przypadku dużej ilości ciekawych zdarzeń z udziałem kibiców w danej kolejce dwa razy, Abonent otrzyma wiadomość SMS z  informacjami dotyczącymi polskich kibiców w danej kolejce ligowej. Każdorazowe odebranie wiadomości SMS  wiąże się z naliczeniem przez Operatora opłaty w wysokości 0,50 zł netto (tj. 0,62 zł brutto w przypadku stawki VAT 23%).

5. Maksymalnie użytkownik otrzyma 2 SMS'y tygodniowo, z zastrzeżeniem że jeśli nie wydarzy się nic godnego uwagi SMSy nie będą wysyłane - wtedy użytkownik nie będzie obciążany żadnymi kosztami.

6. Okres od aktywacji Usługi do otrzymania pierwszej wiadomości SMS  jest bezpłatny. Subskrybcja z informacją o działaniach i  dokonaniach kibiców rozpocznie się 25 lipca 2014.

7. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania SMS oraz w przypadku Abonentów korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.

8. Usługa jest aktywowana na czas nieokreślony i pozostaje aktywna do czasu jej dezaktywacji przez Abonenta.

9. Dezaktywacji Usługi można dokonać w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości SMS o treści   STOP ACAB  na numer 55068. Dezaktywacja usługi jest bezpłatna.

10. Po dezaktywacji Usługi konto Abonenta nie będzie obciążane opłatami z tytułu Usługi.

11. Wiadomość SMS aktywująca i dezaktywująca Usługę może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM Abonenta zamawiającego lub dezaktywującego daną Usługę. Usługa jest ściśle związana z numerem telefonu, z którego była aktywowana.

12. Podmiotem świadczącym dodatkowe świadczenie jest Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A.

fot. mateusz el / 12zawodnik.pl / Karpaty-Resovia
fot. mateusz el / 12zawodnik.pl / Karpaty-Resovia
Copyright © 2011 - SOWASPORT.COM.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: 4S NOWE MEDIA.
Nazwy i herby klubów zostały użyte w celach informacyjnych.
4S NOWE MEDIA