Aktualności

Kara dla ŁKSu.

 niedziela, 06 stycznia 2019 r., dodano przez matredakcja

fot. Art.Repo - Łukasz Żuchowski | 12zawodnik.pl
fot. Art.Repo - Łukasz Żuchowski | 12zawodnik.pl

ŁKS ukarany za nieprzyjmowanie kibiców gości.

Kwota 50 tysięcy złotych uszczupli budżet Łódzkiego Klubu Sportowego.

Obradująca końcem mijającego tygodnia Komisja do spraw Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej nałożyła na łodzian znaczącą karę finansową za nieprzyjowanie kibiców gości w minionej rundzie.

(...) Komisja zakończyła prowadzone postępowanie wyjaśniające w stosunku do Klubu ŁKS Łódź i postanowiła nałożyć na Klub sankcję regulaminową w postaci kary pieniężnej w wysokości 50 000 zł za naruszenie kryterium I.17 Podręcznika Licencyjnego. Sankcję nałożono w związku z naruszeniem postanowień decyzji nr 21 z dnia 12 czerwca 2018 roku przyznającej Klubowi ŁKS Łódź SA licencję na rozgrywki I ligi na sezon 2018/2019 oraz w związku z brakiem należytej współpracy z Organami Licencyjnymi w toku wszczętego postępowania wyjaśniającego w ramach procedury kontroli i nadzoru. W przedmiotowej decyzji, Klub w ramach nałożonego nadzoru, zobowiązany był do budowy sektora kibiców gości, która to budowa miała zakończyć się do dnia 21 lipca 2018 roku. Do dnia dzisiejszego Klub nie wykonał ciążącego na nim zobowiązania, co stanowi niespełnienie kryterium I.17 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2018/2019 - przeczytać możemy na stronie piłkarskiej centrali.

Klub ma pięć dni na złożenie odwołania. Jak zapewnia Tomasz Salski, prezes łódzkiego pierwszoligowca w rozmowie z przedstawicielami lokalnych mediów, stosowne pismo w tej sprawie zostanie przedłożone do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN.

Copyright © 2011 - SOWASPORT.COM.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: 4S NOWE MEDIA.
Nazwy i herby klubów zostały użyte w celach informacyjnych.
4S NOWE MEDIA